Regulamin rezerwacji

OGÓLNE WARUNKI REZERWACJI I ODWOŁANIA POBYTU DLA GOŚCI INDYWIDUALNYCH (KONSUMENTÓW) W OŚRODKU TURYSTYCZNO-SPORTOWYM ZAGROŃ W SZCZYRKU (dalej zwanym Ośrodkiem) NALEŻĄCYM DO GLIWICKIEJ AGENCJI TURYSTYCZNEJ S.A.
 
Niniejszy dokument reguluje zasady rezerwacji, odwołania rezerwacji, płatności za rezerwację oraz ważność rezerwacji. 
Wpłacenie zaliczki w kwocie wymaganej w potwierdzeniu rezerwacji oznacza zgodę na wszystkie warunki rezerwacji oraz odwołania.
Poprzez dokonanie rezerwacji Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji formalności związanych z rezerwacją.
 
Administratorem danych osobowych jest Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku. Jednocześnie Klientowi przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
Celem uzyskania dalszych informacji, w tym pouczenia o przysługujących Państwu prawach, prosimy o zapoznania się z polityką prywatności dostępną na stronie https://www.zagronszczyrk.pl/pl/polityka-prywatnosci/
 
WARUNKI REZERWACJI
 
I. SPOSÓB DOKONANIA REZERWACJI 
 
1. Rezerwacji pobytu można dokonać poprzez :
a) osobiste, pisemne dokonanie rezerwacji w Recepcji Ośrodka,
b) telefoniczne zamówienie pobytu,
c) przesłanie zamówienia w formie elektronicznej (e-mail) lub pisemnej,
d) przesłanie zamówienia za pośrednictwem formularza rezerwacji na stronie internetowej. 
 
2. Po dokonaniu rezerwacji zgodnie z procedurą wskazaną w pkt 1 powyżej, Ośrodek wysyła na podany przez Gościa adres e-mail lub adres pocztowy, bądź też w przypadku rezerwacji osobistej przekazuje Gościowi, dokument stanowiący potwierdzenie rezerwacji.
Potwierdzenie rezerwacji zawiera m.in. nr umowy, informację o szczegółach rezerwacji oraz o wysokości i terminie płatności wymaganej zaliczki, oraz termin wpłaty pozostałej kwoty – w przypadku rezerwacji bezzwrotnej podana jest całkowita kwota pobytu.
 
II. ZALICZKA NA POCZET CENY POBYTU
 
1. Warunkiem koniecznym dla dokonania wiążącej prawnie Ośrodek rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa zaliczki, w terminie oraz w wysokości podanej w potwierdzeniu rezerwacji.
 
2. Zapłata zaliczki następuje w formie gotówki, płatności kartą lub przelewu bankowego na podany numer rachunku bankowego Ośrodka, który należy do Gliwickiej Agencji Turystycznej S.A. z siedzibą w Szczyrku przy ul. Wrzosowej 21, prowadzony przez ALIOR BANK S.A.
a) Wpłaty krajowe : 51 2490 0005 0000 4600 1450 1590
b) Wpłaty z zagranicy : IBAN :  PL 51 2490 0005 0000 4600 1450 1590 
SWIFT CODE / BIC/ :  A L B P P P L P W.
 
3. Za datę dokonania zapłaty z tytułu zaliczki uznaje się datę uznania rachunku bankowego Ośrodka bądź przyjęcia gotówki do kasy prowadzonej przez Recepcję Ośrodka. 
 
4. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby dokonującej rezerwacji oraz termin pobytu i numer umowy.  
 
5. Płatność jest rozliczona rachunkiem zwykłym (paragon zaliczkowy) bądź fakturą VAT (faktura zaliczkowa)
 
UWAGA WAŻNE : 
W ZWIĄZKU ZE ZMIANAMI USTAWY O VAT OBOWIĄZUJĄCYMI OD 1.01.2020 PODMIOT GOSP. (FIRMA) CHCĄCY OTRZYMAĆ FAKTURĘ VAT ZA
ZREALIZOWANĄ USŁUGĘ HOTELOWĄ ZOBOWIĄZANY JEST DO DOKONANIA PRZELEWU ZA POBYT Z KONTA FIRMY NA JAKĄ BĘDZIE WYSTAWIANA FAKTURA.
 
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE RACHUNKI ZA POBYT SĄ WYSTAWIANE NA OSOBĘ, Z KTÓREJ KONTA ZOSTAŁ WYKONANY PRZELEW POTWIERDZAJĄCY REZERWACJĘ.
 
6. Brak wpłaty zaliczki we wskazanym w potwierdzeniu rezerwacji terminie i wysokości traktowane jest jako rezygnacja z rezerwacji i powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 
7. W przypadku dokonania rezerwacji z krótkim wyprzedzeniem (5 dniowym bądź krótszym), jeżeli Gość nie ma możliwości dokonania wpłaty gotówką bądź kartą w Recepcji Ośrodka, Gość zobowiązany jest do przesłania drogą mailową do Ośrodka potwierdzenia dokonania zapłaty 100% za pobyt w formie przelewu bankowego. 
 
8. W przypadku wynajęcia pokoju bezpośrednio w Recepcji Ośrodka bez wcześniejszej rezerwacji, Gość zobowiązany jest do uregulowania z góry należności za cały pobyt. 
 
WARUNKI ODWOŁANIA REZERWACJI
 
1. Istnieje możliwość anulowania dokonanej rezerwacji przed rozpoczęciem pobytu.
 
2. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę wpływu oświadczenia do Ośrodka.
  
3. Jeżeli rezygnacja z pobytu została zgłoszona najpóźniej w 14-tym dniu przed rozpoczęciem pobytu Ośrodek zwraca 50 % wpłaconej zaliczki na rachunek bankowy wskazany przez Gościa. Pozostała część zaliczki (50%) zostaje zaliczana przez Ośrodek na koszty rezygnacji.
 
4. Pkt 3 nie stosuje się w przypadku rezerwacji bezzwrotnej. W przypadku zmiany rezerwacji, anulacji lub niepojawienia się Gościa w Ośrodku pobrana kwota nie podlega zwrotowi.
 

Oferty

Rezerwacje online...

GWARANCJA NAJLEPSZEJ OFERTY